Chống Covid Hãy Ở Nhà!

Chúng ta là lập trình viên! Ở nhà chúng ta vẫn code được, học được và làm việc được

Lưu ý về việc sử dụng hệ thống

Trong quá trình học các bạn không sử dụng tính năng View source, Inspect, Developer tool, F12 .... việc truy cập các tính năng này hệ thống sẽ ghi nhận không tốt dẫn đến khóa tài khoản của bạn. Rất mong các bạn thông cảm cho ZendVN vì sự bất tiện này!